1
2
3
4
5
6
7
8
Klient:

Projekt znaku dla producenta oprogramowania urządzeń mobilnych i aplikacji internetowych.