Klient:

Projekt logotypu dla firmy Moje Ogrodzenia.