cpr-logo1
cpr-logo2
cpr-logo3
cpr-logo4

Logo dla Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie.
Znak przedstawia tradycyjny drewniany czerpak.