akukuczka-logo1
akukuczka-logo2
akukuczka-logo3
akukuczka-logo4
akukuczka-logo5
akukuczka-logo6
Klient:

Projekt logo dla zakładu rzemieślniczego.